Posts

Showing posts from November, 2014

Graduation Night 2014 @ Kuen Cheng High School

Image
November 15 2014 | Saturday
Pei Ying
Shine Ann
Miss Yu, 2013 Chinese Teacher!
Nian Yu, this beauty share the same birthday date with me! ;DD.
严玉萍师 ❤
Pei Ying with Susan & Monica.
Michelle, Vienna, Zhi Wen.
Wendy, happy jolly queen ;-).
Wallace, Jessica & Pei Ying.
Wen Wei
Yong Wai & Andy
Hong Sin
Guan Teng, my back seat friend
Yi Quan
Yew Keat, Giraffe- Shi Kai
Moey Sean Jon (高三代表), Tze Hyin
Kar Yue, she so cute! xD
Sabrina, my sexy lady.
Fei Yang, my back seat mate & Bing Xiang, the bus mate.
Zheng Qing, 小美人

Handsome & Crazy